• +48 666 36 52 46
  • ania.mol@gmail.com

Opinie

dr Agnieszka Bryc

Redaktor Naczelny Copernicus Journal of Political Studies

Redakcja czasopisma naukowego “Copernicus Journal of Political Studies” serdecznie rekomenduje współpracę z Panią mgr Anną Mol i jej firmą AMTS Anna Mol. Korzystamy z usług tłumaczenia na język angielski, korekty językowej, korekty dokonywanej przez native’a oraz redakcji językowej od 2017 roku. Pani Anna Mol jest osobą niezwykle sumienną, kreatywną dokładną oraz terminową. Bardzo cenimy sobie dbałość o szczegóły i płynność narracji, które są kluczowe w pracy nad tekstami naukowymi. Należy zwrócić uwagę na specjalizację Pani Anny Mol w zakresie nauk społecznych, a zwłaszcza nauk o polityce i stosunkach międzynarodowych. Pozwala to na profesjonalne poruszanie się w tematyce podejmowanej przez nasz periodyk. Warto podkreślić, że Tłumaczka nie tylko przekłada teksty naukowe z języka polskiego na angielski, ale także dokonuje korekty tekstów nadesłanych w języku angielskim przez autorów z wielu państw świata (czasopismo jest współwydawane przez Universidad Anahuac in Mexico City oraz Grigol Robakidze University in Tbilisi).

Dodatkowo warto nadmienić, że wysoki poziom językowy CJPS został doceniony przez ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pozytywnej ocenie i przyznaniu czasopismu dotacji w konkursie na działalność upowszechniającą naukę (DUN) w zakresie wydawnictw naukowych.

Dr Joanna
Piechowiak-Lamparska

Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pragnę udzielić szczerej i serdecznej rekomendacji Tłumaczce z języka angielskiego Pani mgr Annie Mol. Nasza współpraca trwa od 2014 roku i polega przede wszystkim na tłumaczeniu i korekcie artykułów naukowych. Artykuły te i komunikaty z badań, również dzięki wysokiemu poziomowi językowemu, były publikowane w wysokopunktowanych czasopismach polskich i zagranicznych (w tym z listy SCOPUS). Pani Anna Mol cechuje się skrupulatnością i dużym zaangażowaniem w pracę, jest także osobą niezwykle terminową.

Lucyna Czechowska

Kierownik grantu i współredaktor książki

Z panią Anną Mol i jej współpracownikami podjęłam współpracę w połowie roku 2018 w ramach realizacji książki “Państwa, organizacje międzynarodowe i partnerstwa strategiczne”.

Pani Mol wykonała dla nas zarówno tłumaczenia z języka polskiego na angielski, jak i odwrotnie, a także korektę tekstów anglojęzycznych oraz redakcję dostosowującą książkę do wymogów wydawcy. Wśród opracowywanych tekstów były zarówno teksty teoretyczne, jak i empiryczne. W obu wypadkach zespół posługiwał się wysoce branżowym językiem. W relatywnie krótkim czasie pani Mol przepracowała z nami kilkaset stron tekstu.

Ze wszystkich powierzonych jej zadań wywiązywała się wzorowo, zarówno w kontekście terminowości, jak i dbałości o poziom merytoryczny. Polecam jej usługi bez cienia wątpliwości.

dr Agata Domachowska

Katedra Bałkanistyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Panią Annę Mol poznałam w styczniu 2017 r., gdy kończyłam pracę nad moim artykułem naukowym i poszukiwałam odpowiedniej osoby do jego przetłumaczenia. Wówczas moja bliska znajoma, poleciła mi właśnie Panią Mol. W taki właśnie sposób również i ja nawiązałam z nią współpracę.

Pierwszym artykułem, który przetłumaczyła dla mnie Pani Anna Mol był Pamięć o końcu I wojny światowej a kształtowanie świadomości narodowej Czarnogórców/ The memory of the end of World War I and the process of shaping the national identity of Montenegrins. Od samego początku pracowało mi się z Panią Mol bardzo dobrze. Dała się poznać jako osoba posiadająca wysokie kwalifikacje językowe, profesjonalna, sumienna, dokładna oraz słowna. Podchodzi do podejmowanych przez nią obowiązków z pełnym zaangażowaniem oraz odpowiedzialnością.

Po tym pierwszym, jakże pozytywnym doświadczeniu we współpracy, kolejne artykuły przeznaczone do tłumaczenia również zdecydowałam się przekazać Pani Mol. Były to: Poland and Polish society’s attitude toward refugees from Kosovo (1999), a także Od św. Savy do Miloševica – Panteon (anty)bohaterów w kampanii prezydenckiej w Serbii w 2017 roku/ From Saint Sava to Milosevic – the pantheon of (anti)heroes in Serbian Presidential Election (2017).

Pani Anna Mol jest znakomitą tłumaczką – dokładną, staranną i punktualną. Poza znakomitym wykształceniem wyróżnia się również niezwykle przyjaznym stosunkiem do ludzi. Jest otwarta na różne pytania. Każdą wątpliwość potrafi dokładnie wyjaśnić. W czasie rozmów dotyczących problematyki poruszanej w tekstach, które były przeznaczone do przetłumaczenia na język angielski, w Pani Mol zauważyłam również wybitne zdolności analitycznego myślenia, a także silne zaangażowanie poznawcze. Niejednokrotnie zwracała uwagę na szczegóły, których wiele osób nie dostrzega, a ich odpowiednie ujęcie jest niezbędne do właściwego przygotowania tłumaczenia. Pracę Pani Mol cechuje wnikliwość i fachowość przekładu. Posiada przy tym umiejętność adekwatnego osadzenia tłumaczenia w dyskursie językowym oraz społeczno-politycznym i kulturowym. Zatem, Pani Anna Mol jest nie tylko doskonałą znawczynią języka angielskiego, ale także redaktorką tekstów. Na obecnym etapie mojej pracy naukowej zamierzam cały czas korzystać z usług Pani Mol.

Wiedza, kompetencje, doświadczenie zawodowe, a także szczególne predyspozycje intelektualne i osobowościowe nie pozostawiają wątpliwości, że Pani Anna Mol znakomicie wykonuje powierzone jej obowiązki. Bez jakichkolwiek wątpliwości poleciłabym każdemu Panią Mol jako profesjonalnego tłumacza języka angielskiego.

Hanna Hausman

Z-ca Dyrektora ds. Marketingu

Pani Anna Mol współpracuje z firmą Henkell & Co. Polska od kwietnia 2010 roku. Prace tłumaczeniowe realizowane przez Panią Annę obejmowały: prezentacje marketingowo-handlowe, materiały promocyjne, treści na stronę internetową firmy, opisy produktów + etykiet, korespondencję handlową

Usługi świadczone przez Panią Anię spełniają nasze wysokie oczekiwania i są realizowane z największą starannością oraz rzetelnością.

Z pełnym przekonaniem rekomenduję Panią Annę Mol jako partnera profesjonalnego, wiarygodnego, gwarantującego wysoki poziom merytoryczny oraz terminowość realizowanych zadań.