• +48 666 36 52 46
  • ania.mol@gmail.com

Angielski dla firm

Kursy języka
angielskiego

dla firm i instytucji.

Prowadzę kursy indywidualne i grupowe z języka angielskiego dla klientów biznesowych oraz instytucji. W trakcie zajęć wykorzystuję autorskie materiały dydaktyczne, umożliwiające efektywną naukę i systematyczne podnoszenie umiejętności słuchaczy. Posiadam wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń dla firm, mam odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz metodologiczne.

Stosowane przeze mnie formy nauczania mają na celu przełamanie bariery językowej i umożliwiają swobodną komunikację w środowisku zawodowym. W trakcie zajęć motywuję uczestników i zapewniam indywidualne podejście. To, w jakim stopniu słuchacze opanowali realizowany materiał, monitoruję poprzez okresowe testy.

Kursy prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania językowego – poziom szkolenia zostaje określony na podstawie testu oraz rozmowy. Przed rozpoczęciem kursu uczestnicy otrzymają niezbędne materiały szkoleniowe, a także szczegółowy program zajęć, dostosowany do potrzeb firmy. Po ukończeniu kursu słuchacze uzyskują certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Organizacja kursów

Oferuję kursy o następujących profilach:

  • kurs ogólny
  • kurs specjalistyczny
  • kurs konwersacyjny

Proponowane warianty współpracy:

  • kursy grupowe (standardowo obejmujące 120 spotkań, trwających 60 min. każde)
  • kursy indywidualne (standardowo obejmujące 30 spotkań, trwających 60 min. każde)

Czas i miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy klienta. Terminy kursu są elastyczne – ustalane indywidualne i dostosowane do możliwości uczestników. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych szkoleń znajdują się poniżej.

Profile kursów

Kurs ogólny

Kompetencje zdobyte w trakcie kursu ogólnego zapewniają uczestnikom większą swobodę w komunikacji codziennej i zawodowej. Celem kursu jest rozwój wszystkich umiejętności językowych – czytania, pisania, słuchania i mówienia. Przed rozpoczęciem zajęć weryfikuję poziomu umiejętności uczestników kursu, aby dostosować intensywność zajęć zgodnie z potrzebami słuchaczy.

Kurs specjalistyczny

Uczestnicy kursów specjalistycznych poznają specyfikę języka angielskiego z zakresu finansów i bankowości, medycyny, informatyki, prawa, turystyki lub innego. W trakcie zajęć skupiamy się na poszerzaniu zasobu słownictwa i umiejętności komunikacyjnych, które są niezbędne w codziennych sytuacjach zawodowych – rozmowy z klientami, negocjacje, prowadzenie prezentacji i spotkań czy tworzenie ofert.

Kurs konwersacyjny

Celem kursu konwersacyjnego jest zdobycie biegłości językowej w zakresie prowadzenia rozmów o zróżnicowanym charakterze – zarówno jeśli chodzi o stopień formalności, jak i formę (prezentacje, negocjacje, obsługa klienta). Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnych materiałów – artykułów, audycji, filmów pochodzących z uznanych portali internetowych.

Skontaktuj się ze mną

Jeżeli masz pytania lub jesteś zainteresowany/-a ofertą, napisz do mnie.